Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej


Życie w wolnym kraju https://www.balance.net.pl/wycinka-drzew-krakow-2022/ wycinka drzew kraków 2022 nie oznacza jednak wolności totalnej. Wycinanie drzew na własnej nieruchomości obwarowane jest kilkoma zapisami prawnymi. W świetle polskiego porządku prawnego mimo że posiadamy prawo własności, nie można postępować zupełnie swobodnie w odniesieniu do drzewostanu.

Prawo regulujące wycinkę drzew na własnej nieruchomości

Sytuację wycinki drzew na prywatnej nieruchomości reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Każde usunięcie drzewa może odbyć się po uiszczeniu odpowiedniej opłaty i uzyskaniu pozwolenia w urzędzie miejskim albo gminy. Takie pozwolenie na wycięcie drzew wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, np. Krakowa. Jeżeli na prywatnej posesji znajdują się drzewa wpisane do rejestru zabytków, konieczne jeszcze jest też zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Niejednokrotnie wniosek nie wystarczy do całkowitego załatwienia tej kwestii. Należy spełnić jeszcze szereg dodatkowych przesłanek, która wiążą się z dodatkowymi kosztami. Kwestie formalne mogą pochłonąć wiele czasu. Bez przejścia przez urzędowy rygor nie będzie można wyciąć bez problemów drzew na własnej działce. Swawola w tym obszarze jest surowo karana

W uregulowaniu ustawowym przewidziano jednak pewne wyjątki. Zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na wycinkę drzew są następujące podmioty:

- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

- Zarządcy nieruchomości, będące własnością państwową

- Użytkownicy posiadający status wieczystych

- Posiadacze nieruchomości, które nie posiadają uregulowanego stanu prawnego

Jeśli właściciel nieruchomości otrzyma zgodę administracyjną na wycięcie drzew Kraków 2022, zobowiązany jest do działań rekompensujących w postaci finansowej -odpowiednia opłata albo zrealizowaniu nasadzeń zastępczych, ewentualnie przesadzenia drzew w inne miejsce.

Informacje

Kategoria: Usługi

Tagi dla artykułu

usługi

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Ziętek
    Dodany: 2022-06-03

    Uprzednio prawie rok po ożenku pozostali ojcami nadzwyczajnej córki, zaś po dwóch latkach podrostka.

Copyright © 2019 Hungrywoman.pl